Угода про обробку персональних даних користувачів

Цю угоду про обробку персональних даних складено відповідно до чинного законодавства України.

Залишаючи особисті дані на сайті https: //repetitor.today/, користувач тим самим підтверджує свою згоду на їх обробку. Під обробкою в даному випадку слід розуміти: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання і знищення даних, залишених користувачем.

Користувач несе відповідальність за достовірність і точність зазначених даних (ПІБ, інформація про місто проживання, номер телефону і т.п.) і те, що ці дані є повними, точними і достовірними.

Адміністрація сайту https://repetitor.today бере на себе зобов’язання використовувати отримані дані виключно з метою надання послуг, а також не передавати отримані дані будь-яким стороннім організаціям. Підставою для знищення призначених для користувача даних є письмове звернення користувача. Більш широко умови обробки персональних даних користувача описані в Політиці конфіденційності.